:

, ,

1994

MARSHALL POOLS

MARSHALL POOLS - . FRANMER, MARSHALL POOLS .

FRANMER

FRANMER - . FRANMER . . 2001 , FRANMER , .

?

[   ]
[   ]
   
MARSHALL POOLS

  '   …   С‘  ј  ’°   …   С‘  ’µ!

  ' Ў “  ’µ  Ўв‚   ’µ   …  Ўв‚„–  ЎС"  С"  ’°  ’·  ’°   …  Ўв‚„–   ±  ’µ  ’·   Т‘  С• Ў “ Ўв‚™  ’°      С"  С‘,  ЎС" Ў “ Ўв‚™  ’°   …   С•      С"  С‘   С‘   С•  ±  С• Ў ‚ ЎС"  Т‘  С•      ’°   …   С‘ Ў Џ.

  С™  Ў “ Ўв‚™  С•  С‘  ј  С• Ў “ Ўв‚™  С‘   « Ў ‹  ±  С•  С-  С•   ±  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …   ’°    …   ’µ  С•  ± Ў…  С•  Т‘  С‘  ј  С•   С— Ў ‚  С‘  ±  ’°      « Ў Џ Ўв‚™ Ў ‰  Ў “ Ўв‚™  С•  С‘  ј  С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰   Т‘  С• Ў “ Ўв‚™  ’°      С"  С‘  Ў “   ’·  ’°      С•  Т‘  ’°-  С‘  ’·  С-  С• Ўв‚™  С•      С‘ Ўв‚™  ’µ  « Ў Џ:

   ‹ Ўв‚™  С•  С‘  ј  С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰   Т‘  С• Ў “ Ўв‚™  ’°      С"  С‘   Т‘  С•   « Ў ‹  ±  С•  С-  С•   ’°  Т‘ Ў ‚  ’µ Ў “  ’°        в‚ў  С"  ’° Ўв‚™  ’µ Ў ‚  С‘   …   ± ЎС" Ў ‚  С-  ’µ:

1   ₘ  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …  Ўв‚„–  Ў€  С‘ Ў ‚  С‘   …   С•  в" —   Т‘  С• 3.0  ј       С"  « Ў ‹ Ўв‚Ў  С‘ Ўв‚™  ’µ  « Ў ‰   …   С• (  С" Ў ‚  С•  ј  ’µ   ’­  в"-  С-  ’µ Ў ‚) — 143174 Ў ‚

2   ₘ  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …  Ўв‚„–  Ў€  С‘ Ў ‚  С‘   …   С•  в" —   С• Ўв‚™ 3.1  ј — 251912 Ў ‚

3   ₘ  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …   ’­  в"-  С-  ’µ Ў ‚ — 154388 Ў ‚.

   ‹ Ўв‚™  С•  С‘  ј  С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰   Т‘  С• Ў “ Ўв‚™  ’°      С"  С‘        Т‘ Ў ‚ ЎС"  С-  С‘  ’µ    …   ’° Ў “  ’µ  «  ’µ   …    …  Ўв‚„–  ’µ   С— ЎС"   …   С" Ўв‚™ Ўв‚„–  ЎС" Ўв‚™  С• Ўв‚Ў   …  Ў Џ  ’µ Ўв‚™ Ў “ Ў Џ   С—  С•   ’·  ’°  С— Ў ‚  С• Ў “ ЎС».

   ‹ Ўв‚™  С•  С‘  ј  С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰   ±  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …   ’°   ±  ’µ  «  С•  С-  С•   С‘   С-  С•  « ЎС"  ±  С•  С-  С•  Ўв‚       ’µ Ўв‚™  ’°: 487850 Ў ‚.
   ‹ Ўв‚™  С•  С‘  ј  С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰   ±  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …   ’°   С- Ў ‚  ’°   …   С‘ Ўв‚™   …  Ўв‚„– Ў…  Ўв‚       ’µ Ўв‚™  С•     (  Сџ  ’µ Ў ‚      ’°   …  Ў€,   Т’ ЎС"  С"  С•,     С‘ Ўв‚   ’°,   ’¤  ’° Ў ‚  ’°  С•   …,   Сџ  ’°  С—  С‘ Ў ‚ ЎС" Ў “,   С™  С• Ў ‚  ’µ  С•   …): 574420 Ў ‚.

  ₘ  ’°  ’·  С•     Ўв‚„–  ’µ  Ўв‚       ’µ Ўв‚™  ’° —   С"  «  ’° Ў “ Ў “  С‘  С"  ’°   Т‘  С• Ў “ Ўв‚™ ЎС"  С—   …   ’° Ў Џ   С"  ’°  ’¶  Т‘  С•  ј ЎС»! 70%   ±  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …   С•            С• Ўв‚™  ’µ  « Ў Џ Ў…   Т‘  « Ў Џ  Ў “ Ў ‚  ’µ  Т‘   …   ’µ  С-  С•   С"  «  ’° Ў “ Ў “  ’°   С‘  ј  ’µ Ў ‹ Ўв‚™   С—  С•  Т‘  С•  ±   …  Ўв‚„–  ’µ   С—  С•  С" Ў ‚ Ўв‚„– Ўв‚™  С‘ Ў Џ.   ’­  С"  С•   …   С•  ј  С‘ Ўв‚Ў   …   С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰,  Ў ‚  ’µ  ј  С•   …  Ўв‚™  С•  С— Ў ‚  С‘  С-  С•  Т‘   …   С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰   С‘   С— Ў ‚  С• Ў “ Ўв‚™  С•  в" —  ЎС" Ў…  С•  Т‘ —   С— Ў ‚  ’µ  С‘  ј ЎС" Ўв‚°  ’µ Ў “ Ўв‚™      ’°,   С"  С• Ўв‚™  С• Ў ‚ Ўв‚„–  ’µ  Ў “ Ўв‚™  С• Ў Џ Ўв‚™        …   С‘  ј  ’°   …   С‘ Ў Џ.

  « Ў ‚  ’°   …   С‘ Ўв‚™   …  Ўв‚„–  ’µ  Ўв‚       ’µ Ўв‚™  ’°   С• Ўв‚™  «  С‘ Ўв‚Ў  ’° Ў ‹ Ўв‚™ Ў “ Ў Џ  Ўв‚™ Ў ‚  ’µ Ў…  ј  ’µ Ў ‚   …  Ўв‚„–  ј   С‘  Ў Њ Ў" Ў"  ’µ  С" Ўв‚™  С•  ј   С‘   С— Ў ‚  С‘      «  ’µ  С"  ’° Ў ‹ Ўв‚°  ’µ  в" —   ј   …   С•  С-  С• Ў “  «  С•  в"-   …   С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰ Ў ‹.   ’˜  ј  С‘ Ўв‚™  ’° Ўв‚   С‘ Ў Џ  Ўв‚       ’µ Ўв‚™  ’°  Ў ‚  ’µ  ’°  « Ў ‰   …  Ўв‚„– Ў…       С•  Т‘  С•  ’µ  ј  С•     —   С-  «  ’°       …   ’° Ў Џ   ’·  ’°  Т‘  ’° Ўв‚Ў  ’°   С- Ў ‚  ’°   …   С‘ Ўв‚™   …   С•  С-  С•  Ўв‚       ’µ Ўв‚™  ’°.   ’˜  ’· ЎС"  ј  С‘ Ўв‚™  ’µ  « Ў ‰   …  Ўв‚„–  в" —  Ўв‚™ Ў ‚  ’µ Ў…  ј  ’µ Ў ‚   …  Ўв‚„–  в" —  Ў Њ Ў" Ў"  ’µ  С" Ўв‚™   С—  С•  С" Ў ‚ Ўв‚„– Ўв‚™  С‘ Ў Џ   С‘  ј  С‘ Ўв‚™  С‘ Ў ‚ ЎС"  ’µ Ўв‚™  Ўв‚       ’µ Ўв‚™       С•  Т‘ Ўв‚„–  Ў ‚  ’µ  ’°  « Ў ‰   …  Ўв‚„– Ў…       С•  Т‘  С•  ’µ  ј  С•    ,   ’°  Ўв‚™  ’°  С"  ’¶  ’µ   С— Ў ‚  С‘  Т‘  ’°  ’µ Ўв‚™       С•  Т‘  ’µ   С-  « ЎС"  ±  С‘   …  ЎС»  Ўв‚       ’µ Ўв‚™  ’°.   — Ў ‚  С‘ Ўв‚™  ’µ  « Ў ‰   …   С•   С•   …   С•    …   ’°  С—  С•  ј  С‘   …   ’°  ’µ Ўв‚™   ±  «  ’µ Ў “  С»   С• Ўв‚™  С—  С•  «  С‘ Ў ‚  С•      ’°   …    …   С•  С-  С•   ј Ў ‚  ’°  ј  С• Ў ‚  ’°.   ' Ў “ Ў Џ   С—  С•      ’µ Ў ‚ Ў…   …   С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰   С—  С•  С" Ў ‚ Ўв‚„– Ўв‚™  С‘ Ў Џ   С— Ў ‚  С•   …   С‘  ’·  ’°   …   ’°   ’·  С•  «  С• Ўв‚™ Ўв‚„–  ј  С‘   С‘  Ў “  ’µ Ў ‚  ’µ  ± Ў ‚ Ў Џ   …  Ўв‚„–  ј  С‘  Ўв‚Ў  ’° Ў “ Ўв‚™  С‘ Ўв‚   ’°  ј  С‘,   С"  С• Ўв‚™  С• Ў ‚ Ўв‚„–  ’µ   Т‘  ’° Ў ‚ Ў Џ Ўв‚™       С•  Т‘  ’µ   С• Ў “  «  ’µ  С—  С‘ Ўв‚™  ’µ  « Ў ‰   …   С•  ’µ  Ў “  С‘ Ў Џ   …   С‘  ’µ.

 

  ₘ  ’µ  « Ўв‚„–  в" —

  «  С•  « ЎС"  ±  С•  в" —

  « Ў ‚  ’°   …   С‘ Ўв‚™   …  Ўв‚„–  в" —   Сџ  ’µ Ў ‚      ’°   …  Ў€

  « Ў ‚  ’°   …   С‘ Ўв‚™   …  Ўв‚„–  в" —   Т’ ЎС"  С"  С•

  « Ў ‚  ’°   …   С‘ Ўв‚™   …  Ўв‚„–  в" —     С‘ Ўв‚   ’°

  « Ў ‚  ’°   …   С‘ Ўв‚™   …  Ўв‚„–  в" —   ’¤  ’° Ў ‚  ’°  С•   …

  « Ў ‚  ’°   …   С‘ Ўв‚™   …  Ўв‚„–  в" —   Сџ  ’°  С—  С‘ Ў ‚ ЎС" Ў “

  « Ў ‚  ’°   …   С‘ Ўв‚™   …  Ўв‚„–  в" —   С™  С• Ў ‚  ’µ  С•   …

   ‹  С• Ў “ Ўв‚™  ’°      Ўв‚Ў  ’° Ў€  С‘:

1.    ‹  С‘ Ў “ Ўв‚™  ’µ  ј  ’°   «  ’µ  « Ў ‰  С"  С• ЎС" Ўв‚™
2.   '  С‘   …   С‘  «  С•      ’° Ў Џ  Ў “  ј  С•  «  ’°
3.   Сџ  С•  «  С‘ Ў Њ Ў"  С‘ Ў ‚   …   ’° Ў Џ  Ў “  ј  С•  «  ’°
4.    ‹ Ўв‚™  ’µ  С"  «  С•      С•  «  С•  С"   …   С•
5.   '   …   ’µ Ў€   …   С‘  в" —   ±  ’° Ў ‚ Ў ‰  ’µ Ў ‚   С›  С•  С—  С"  С• ЎС" Ўв‚™
6.    € Ўв‚™  ’µ  С—  «  ’µ   …   С‘  ’µ  Ўв‚Ў  ’° Ў€  С‘ THERMOPOOL (  Т‘  С•  С—.   С•  С— Ўв‚   С‘ Ў Џ)

  С™  С• Ў ‚  С— ЎС" Ў “  Ўв‚Ў  ’° Ў€  С‘   С‘  ’·  С-  С• Ўв‚™  С•      «  ’µ   …   С‘  ’·       С‘   …   С‘  «  С•     Ўв‚„– Ў…   С‘   С—  С•  «  С‘ Ў Њ Ў"  С‘ Ў ‚   …  Ўв‚„– Ў…  Ў “  ј  С•  «,   ±  ’µ  ’·   Т‘  С•  ±  ’°      «  ’µ   …   С‘ Ў Џ  ЎС"  Т‘  ’µ Ў€  ’µ      « Ў Џ Ў ‹ Ўв‚°  С‘ Ў…    …   ’°  С—  С•  «   …   С‘ Ўв‚™  ’µ  «  ’µ  в" — (  С"  ’µ Ў ‚  ’°  ј  С‘  С"  ’°,  Ў “ Ў Њ   …   Т‘      С‘ Ўв‚Ў-  С—  ’°   …   ’µ  «  ’µ  в"-,   Т‘ Ў ‚  ’µ      ’µ Ў “  С‘   …  Ўв‚„–,   С"  ’° ЎС" Ўв‚Ў ЎС"  С"  ’°   С‘  Ўв‚™.   Т‘.).   ’­ Ўв‚™  С•   ’·   …   ’° Ўв‚Ў  С‘ Ўв‚™,  Ўв‚Ў Ўв‚™  С•   ±  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …  Ўв‚„– Marshall   ј  ’°  С" Ў “  С‘  ј  ’°  « Ў ‰   …   С•  ЎС" Ў “ Ўв‚™  С•  в"- Ўв‚Ў  С‘     Ўв‚„–   С»       С•  ’·  Т‘  ’µ  в"- Ў “ Ўв‚™      С‘ Ў ‹   С- Ў ‚ ЎС"   …  Ўв‚™  С•     Ўв‚„– Ў…       С•  Т‘   С‘   ’°  ± Ў “  С•  « Ў ‹ Ўв‚™   …   С•    …   ’µ   С—  С•  Т‘      ’µ Ў ‚  ’¶  ’µ   …  Ўв‚„–   С• Ў “  ј  С• Ў “ ЎС».

 

 

    ’µ  ± Ў ‚  ’°   ’¶  ’µ Ў “ Ўв‚™  С"  С• Ў “ Ўв‚™  С‘        С"  С•   …  Ў “ Ўв‚™ Ў ‚ ЎС"  С" Ўв‚   С‘  С‘   С"  С• Ў ‚  С— ЎС" Ў “  ’°  Ўв‚Ў  ’° Ў€  С‘ —   ’·  ’°  «  С•  С-   ±  ’µ  ’·  С•  С—  ’° Ў “   …   С•  в" —  Ў Њ  С" Ў “  С—  « ЎС"  ’° Ўв‚™  ’° Ўв‚   С‘  С‘       Ў ‚  С• Ў “ Ў “  С‘  в"- Ў “  С"  С•  ј   С"  «  С‘  ј  ’° Ўв‚™  ’µ.   ₘ  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …  Ўв‚„– Marshall —   С— Ў ‚  С‘  ’·   …   ’°   …    …  Ўв‚„–  ’µ   ј  С‘ Ў ‚  С•     Ўв‚„–  ’µ  Ўв‚™  ’µ Ў…   …   С•  «  С•  С-  С‘  С‘,   ’°  Т‘  ’°  С— Ўв‚™  С‘ Ў ‚  С•      ’°   …    …  Ўв‚„–  ’µ   Т‘  « Ў Џ  Ў Њ  С" Ў “  С—  « ЎС"  ’° Ўв‚™  ’° Ўв‚   С‘  С‘          С• Ў “ Ў “  С‘  в"- Ў “  С"  С•  ј   С"  «  С‘  ј  ’° Ўв‚™  ’µ.

  С™  С•   …  Ў “ Ўв‚™ Ў ‚ ЎС"  С" Ўв‚   С‘ Ў Џ   ±  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …   ’°    …   ’° Ў…  С•  Т‘  С‘ Ўв‚™ Ў “ Ў Џ        ’·  ’µ  ј  «  ’µ    …   ’°   С-  « ЎС"  ±  С‘   …   ’µ   С• Ўв‚™ 1,5   Т‘  С• 2   ј  ’µ Ўв‚™ Ў ‚  С•    .   С›  ’µ  ј  С—  ’µ Ў ‚  ’° Ўв‚™ ЎС" Ў ‚  ’°   С- Ў ‚ ЎС"   …  Ўв‚™  ’°   Т‘  ’°  ’¶  ’µ       Ў “  ’°  ј Ўв‚„–  ’µ   ’¶  ’° Ў ‚  С"  С‘  ’µ   «  ’µ Ўв‚™   …   С‘  ’µ   Т‘   …   С‘    …   ’µ   С—  С•  Т‘   …   С‘  ј  ’°  ’µ Ўв‚™ Ў “ Ў Џ      Ўв‚„– Ў€  ’µ 11   С- Ў ‚  ’°  Т‘ ЎС" Ў “  С•    ,   С—  С• Ў Њ Ўв‚™  С•  ј ЎС»       С•  Т‘  ’°    …   ’µ  С— Ў ‚  ’µ Ў ‚ Ўв‚„–       …   С•   С• Ў…  «  ’°  ’¶  Т‘  ’°  ’µ Ўв‚™ Ў “ Ў Џ   С• Ўв‚™   С—  С• Ўв‚Ў     Ўв‚„–.   Сњ  ’°  С— Ў ‚  С‘  ј  ’µ Ў ‚,  Ў “ Ў ‚  ’°       …   С‘ Ўв‚™  ’µ  « Ў ‰   …   С•    …   ’µ  ±  С•  « Ў ‰ Ў€  С•  в" —   ±  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …  Ў ‚  ’°  ’·  ј  ’µ Ў ‚  С•  ј 3   ј  Ў… 5   ј   Т‘  ’°  ’¶  ’µ        «  ’µ Ўв‚™   …  Ў ‹ Ў ‹    …   С• Ўв‚Ў Ў ‰   С• Ў…  «  ’°  ’¶  Т‘  ’°  ’µ Ўв‚™ Ў “ Ў Џ    …   ’° 8в€'9   С- Ў ‚  ’°  Т‘ ЎС" Ў “  С•    .

  С›  ’µ  ј  С—  ’µ Ў ‚  ’° Ўв‚™ ЎС" Ў ‚ ЎС»    …  ЎС"  ’¶   …   С•   С—  С• Ў “ Ўв‚™  С• Ў Џ   …    …   С•   С—  С•  Т‘  Т‘  ’µ Ў ‚  ’¶  С‘      ’° Ўв‚™ Ў ‰  Ў “   С—  С•  ј  С• Ўв‚° Ў ‰ Ў ‹    …   ’°  С- Ў ‚  ’µ      ’° Ўв‚™  ’µ  « Ў ‰   …  Ўв‚„– Ў…  ЎС" Ў “ Ўв‚™  ’°   …   С•      С•  С».   С›  ’µ Ў…   …   С•  «  С•  С-  С‘ Ў Џ TERMOPOOL —  Ў ‚  ’µ Ў€  ’µ   …   С‘  ’µ  Ў Њ Ўв‚™  С•  в" —   С— Ў ‚  С•  ±  «  ’µ  ј Ўв‚„–. TERMOPOOL —      Ўв‚„– Ў “  С•  С"  С• Ўв‚™  ’µ Ў…   …   С•  «  С•  С-  С‘ Ўв‚Ў   …   С•  ’µ,   ±  ’µ Ў “ Ў€  С•       …   С•  ’µ  ЎС" Ўв‚™  ’µ  С—  «  ’µ   …   С‘  ’µ.

FRANMER  ЎС"  Т‘  ’°  «  С• Ў “ Ў ‰   С‘  ’·  ±  ’µ  ’¶  ’° Ўв‚™ Ў ‰   С— Ў ‚  С‘  ј  ’µ   …   ’µ   …   С‘ Ў Џ  Ў…  Ў ‚ ЎС"  С—  С"  С‘ Ў…   С"  ’µ Ў ‚  ’°  ј  С‘ Ўв‚Ў  ’µ Ў “  С"  С‘ Ў…  Ў “  «  С•  ’µ       Т‘  « Ў Џ  ЎС" Ўв‚™  ’µ  С—  «  ’µ   …   С‘ Ў Џ  Ўв‚Ў  ’° Ў€  С‘.

  ₘ  «  ’°  С-  С•  Т‘  ’° Ў ‚ Ў Џ   С"  ’°   …   ’°  Т‘ Ў “  С"  С•  в" —  Ўв‚™  ’µ Ў…   …   С•  «  С•  С-  С‘  С‘ TERMOPOOL,   С"  С•  ј  С—  С•  ’·  С‘ Ўв‚™   …  Ўв‚„–  ’µ   ±  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …  Ўв‚„– MARSHALL POOLS  Ў “ Ўв‚™  ’°  «  С‘  Ўв‚™  ’µ  С—  « Ўв‚„–  ј  С‘   С‘       ј  ’µ Ў “ Ўв‚™  ’µ  Ў “  Ўв‚™  ’µ  ј   С‘  ј  ’µ Ў ‹ Ўв‚™      Ўв‚„– Ў “  С•  С" ЎС" Ў ‹   С— Ў ‚  С• Ўв‚Ў   …   С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰,    …   ’µ  Ўв‚™  ’µ Ў ‚ Ў Џ Ў Џ  Ў Њ  «  ’° Ў “ Ўв‚™  С‘ Ўв‚Ў   …   С• Ў “ Ўв‚™  С‘.

  С›  ’µ Ў…   …   С•  «  С•  С-  С‘ Ў Џ TERMOPOOL —  Ў Њ Ўв‚™  С•  ЎС" Ўв‚™  ’µ  С—  «  ’µ   …   С‘  ’µ   ±  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …   С•          Ўв‚„– Ў “  С•  С"  С•  С— Ў ‚  С• Ўв‚Ў   …  Ўв‚„–  ј   ±  ’µ Ў “ Ў€  С•       …  Ўв‚„–  ј   С—  ’µ   …   С•  С—  С•  «  С‘ ЎС" Ў ‚  ’µ Ўв‚™  ’°   …   С•  ј        ’·  ’°      С•  Т‘ Ў “  С"  С‘ Ў…  ЎС" Ў “  «  С•      С‘ Ў Џ Ў…   Сџ Ў ‚  С‘  Ў Њ Ўв‚™  С•  ј   С"  « Ў ‹ Ўв‚Ў  ’µ     ЎС" Ў ‹  Ў ‚  С•  « Ў ‰   С‘  С- Ў ‚  ’°  ’µ Ўв‚™  ЎС" Ўв‚™  ’µ  С—  «  ’µ   …   С‘  ’µ   С‘  ј  ’µ   …    …   С•        ’·  ’°      С•  Т‘ Ў “  С"  С‘ Ў…  ЎС" Ў “  «  С•      С‘ Ў Џ Ў…   в‚”  ’°  ј  С‘   …   ’° Ўв‚™,   С‘  ’·  С-  С• Ўв‚™  С•      «  ’µ   …    …  Ўв‚„–  в" —   С—  С•  «   …   С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰ Ў ‹   С‘  ’·       С‘   …   С‘  « Ў Њ Ў"  С‘ Ў ‚   …   С•  в" —  Ў “  ј  С•  « Ўв‚„–,    …   ’°  С— Ўв‚„–  « Ў Џ Ў ‹ Ўв‚™   С—  ’µ   …   С•  С—  С•  «  С‘ ЎС" Ў ‚  ’µ Ўв‚™  ’°   …   С•  ј   С— Ў ‚  С‘   С"  С•   …  Ўв‚™ Ў ‚  С•  «  С‘ Ў ‚ ЎС"  ’µ  ј  С•  в" —  Ўв‚™  ’µ  ј  С—  ’µ Ў ‚  ’° Ўв‚™ ЎС" Ў ‚  ’µ   С‘       «  ’°  ’¶   …   С• Ў “ Ўв‚™  С‘.   С› Ў “  С•  ± Ўв‚„–  в" —   С—  ’µ   …   С•  С—  С•  «  С‘ ЎС" Ў ‚  ’µ Ўв‚™  ’°   …,   С— Ў ‚  С‘  ј  ’µ   …  Ў Џ  ’µ  ј Ўв‚„–  в" — FRANMER,   С‘  ј  ’µ  ’µ Ўв‚™  Ў Џ Ўв‚Ў  ’µ  С‘ Ў “ Ўв‚™ ЎС" Ў ‹  Ў “ Ўв‚™ Ў ‚ ЎС"  С" Ўв‚™ ЎС" Ў ‚ ЎС»   С‘      Ўв‚„–  Т‘  ’µ Ў ‚  ’¶  С‘      ’°  ’µ Ўв‚™    …   ’°  С- Ў ‚ ЎС"  ’·  С" ЎС»      60  Ўв‚™  С•   …    …    …   ’°   С" ЎС"  ±  С‘ Ўв‚Ў  ’µ Ў “  С"  С‘  в" —   ј  ’µ Ўв‚™ Ў ‚.

  '  С‘   …   С‘  « Ў Њ Ў"  С‘ Ў ‚   …   ’° Ў Џ  Ў “  ј  С•  «  ’°   С—  « Ў ‹ Ў “   С— Ў ‚  С• Ўв‚Ў   …  Ўв‚„–  в" —   С‘  Ўв‚™  ’µ  С—  « Ўв‚„–  в" —   С—  ’µ   …   С•  С—  С•  «  С‘ ЎС" Ў ‚  ’µ Ўв‚™  ’°   … —   С• Ўв‚™  «  С‘ Ўв‚Ў   …   С•  ’µ  Ў “  С•  С• Ўв‚™   …   С• Ў€  ’µ   …   С‘  ’µ   Т‘  « Ў Џ  Ў ‚  С• Ў “ Ў “  С‘  в"- Ў “  С"  С•  С-  С•   С"  «  С‘  ј  ’° Ўв‚™  ’°!

  С™  ’°   …   ’°  Т‘ Ў “  С"  ’° Ў Џ  Ўв‚™  ’µ Ў…   …   С•  «  С•  С-  С‘ Ў Џ TERMOPOOL  Ў “   С— Ў ‚  С‘  ј  ’µ   …   ’µ   …   С‘  ’µ  ј       С‘   …   С‘  « Ў Њ Ў"  С‘ Ў ‚   …   С•  в" —  Ў “  ј  С•  « Ўв‚„–  Ў…   С• Ў ‚  С• Ў€  С•   С‘  ’·      ’µ Ў “ Ўв‚™   …   ’°       Ў “  ’µ      ’µ Ў ‚   …  Ўв‚„– Ў…  Ў “ Ўв‚™ Ў ‚  ’°   …   ’° Ў…   в‚ў Ўв‚°  ’µ      1974   С-  С•  Т‘ ЎС»   С"  ’°   …   ’°  Т‘ Ў “  С"  С‘  ’µ  Ўв‚™  ’µ Ў…   …   С•  «  С•  С-  С‘    …   ’° Ўв‚Ў  ’°  «  С‘   С— Ў ‚  С‘  ј  ’µ   …  Ў Џ Ўв‚™ Ў ‰   С—  ’µ   …   С•  С—  С•  «  С‘ ЎС" Ў ‚  ’µ Ўв‚™  ’°   …   Т‘  « Ў Џ   ±  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …   С•    .    ‹  С— ЎС" Ў “ Ўв‚™ Ў Џ 38   «  ’µ Ўв‚™   С‘ Ў “ Ў “  «  ’µ  Т‘  С•      ’°   …   С‘  в" —   С‘   С‘ Ў “  С— Ўв‚„– Ўв‚™  ’°   …   С‘  в"-,   Т‘  С•  С"  ’°  ’·  ’°   …   С•: TERMOPOOL —  Ў Њ Ўв‚™  С•  Ў “  ’°  ј  ’° Ў Џ    …   ’°  Т‘  ’µ  ’¶   …   ’° Ў Џ  Ўв‚™  ’µ Ў…   …   С•  «  С•  С-  С‘ Ў Џ  ЎС" Ўв‚™  ’µ  С—  «  ’µ   …   С‘ Ў Џ   ±  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …   С•    .

TERMOPOOL   ј  С•  Т‘  С‘ Ў"  С‘ Ўв‚   С‘ Ў ‚ ЎС"  ’µ Ўв‚™ Ў “ Ў Џ        Т‘     ЎС" Ў…       ’° Ў ‚  С‘  ’°   …  Ўв‚™  ’° Ў… — 5  Ў “  ј —   Т‘  « Ў Џ  Ў “  ’µ      ’µ Ў ‚   …  Ўв‚„– Ў…  Ў€  С‘ Ў ‚  С• Ўв‚™, 3  Ў “  ј —   Т‘  « Ў Џ  Ў ‹  ’¶   …  Ўв‚„– Ў…  Ў ‚  ’µ  С-  С‘  С•   …   С•    .

 

 

   ‹ Ўв‚™  С•  С‘  ј  С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰   С•  С— Ўв‚   С‘  С‘ THERMOPOOL 3 Ў “  ј: 79370 Ў ‚.
   ‹ Ўв‚™  С•  С‘  ј  С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰   С•  С— Ўв‚   С‘  С‘
THERMOPOOL 5 Ў “  ј: 128570 Ў ‚.

7   С— Ў ‚  С‘ Ўв‚Ў  С‘   …,   С—  С•   С"  С• Ўв‚™  С• Ў ‚ Ўв‚„–  ј    …  ЎС"  ’¶   …   С•   Т‘  С•      ’µ Ў ‚  С‘ Ўв‚™ Ў ‰ FRANMER  ЎС" Ўв‚™  ’µ  С—  «  ’µ   …   С‘  ’µ   ±  ’° Ў “ Ў “  ’µ  в"-   …   ’°   С—  ’µ   …   С•  С—  «  С‘ ЎС" Ў ‚  ’µ Ўв‚™  ’°   …   С•  ј:
  Сџ  С• Ўв‚Ў  ’µ  ј ЎС»    …   ’µ  Ў “ Ўв‚™  С•  С‘ Ўв‚™    …   ’°  С— Ўв‚„–  « Ў Џ Ўв‚™ Ў ‰   С—  ’µ   …   С•  С—  С•  «  С‘ ЎС" Ў ‚  ’µ Ўв‚™  ’°   …    …   ’°   С•  ± Ў °  ’µ  С" Ўв‚™  ’µ?
  Сџ  С• Ўв‚Ў  ’µ  ј ЎС»    …   ’°  С— Ўв‚„–  « Ў Џ Ўв‚™ Ў ‰   С—  ’µ   …   С•  С—  С•  «  С‘ ЎС" Ў ‚  ’µ Ўв‚™  ’°   …    …  ЎС"  ’¶   …   С•        ’·  ’°      С•  Т‘ Ў “  С"  С‘ Ў…  ЎС" Ў “  «  С•      С‘ Ў Џ Ў???
1.   Сњ  ’µ  Т‘  С• Ў “ Ўв‚™  ’° Ўв‚™  С• Ўв‚Ў   …   С•  Ўв‚Ў  С‘ Ў “ Ўв‚™  ’° Ў Џ   С—  С•      ’µ Ў ‚ Ў…   …   С• Ў “ Ўв‚™ Ў ‰   Т‘  « Ў Џ    …   ’°  С— Ўв‚„–  «  ’µ   …   С‘ Ў Џ (  С- Ў ‚ Ў Џ  ’· Ў ‰,   ’¶  С‘ Ў ‚,   С— Ўв‚„–  « Ў ‰).   Сџ Ў ‚  С‘      С•  Т‘  С‘ Ўв‚™   С»   С—  «  С• Ў…  С•  ј ЎС»   С— Ў ‚  С‘  «  С‘  С—  ’°   …   С‘ Ў ‹   С—  ’µ   …   С•  С—  С•  «  С‘ ЎС" Ў ‚  ’µ Ўв‚™  ’°   …   ’°   С‘   С• Ўв‚™ Ў “  «  С•  ’µ   …   С‘ Ў ‹   С— Ў ‚  С‘   С—  С•  С—  ’°  Т‘  ’°   …   С‘  С‘   С- Ў ‚ ЎС"   …  Ўв‚™  С•     Ўв‚„– Ў…       С•  Т‘.   ' Ўв‚„–   С-  С• Ўв‚™  С•     Ўв‚„–   С—  С•  ј Ўв‚„– Ўв‚™ Ў ‰       ’µ Ў “ Ў ‰   ±  ’° Ў &l

:
: 487 850 .
. .
:
: 457 860 .
. .
:
: 576 680 .
. .
:
: 683 750 .
. .
:
: 672 580 .
. .
:
: 842 740 .
. .
:
: 689 260 .
. .
:
: 979 370 .
. .
:
: 1 081 070 .
. .
:
: 1 003 420 .
. .
:
: 1 032 970 .
. .
:
: 1 293 530 .
. .
:
: 1 275 140 .
. .
:
: 912 190 .
. .
:
: 537 817 .
. .
:
: 1 440 897 .
. .
:
: 298 615 .
. .
:
: 640 841 .
. .
:
: 705 191 .
. .
:
: 629 656 .
. .
:
: 430 053 .
. .
:
: 636 255 .
. .
:
: 697 181 .
. .
:
: 547 782 .
. .
:
: 836 527 .
. .
:
: 842 817 .
. .
:
: 572 690 .
. .
:
: 927 885 .
. .
:
: 1 020 253 .
. .
:
: 1 131 801 .
. .
[   ]